FAQ

Veelgestelde vragen over de millenniumdoelen

Zit jouw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een mailtje!


Welke landen onderschrijven de millenniumdoelen?

In 2000 hebben alle (toenmalige) 189 lidstaten van de VN de Millenniumverklaring getekend.

Zijn de millenniumdoelen wel te halen?

De meeste doelen zijn voor de meeste landen haalbaar. Maar in sommige landen zoals Soedan, Niger en Mali wordt dat heel lastig. De UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de VN, heeft in juni 2010 in een rapport acht actiepunten geformuleerd, waarmee de achterstanden kunnen worden weggewerkt.

Hoe zijn de millenniumdoelen tot stand gekomen?

Lees hierover meer in het artikel ‘Geschiedenis van de millenniumdoelen’

Hoe kan ik zien welke landen de millenniumdoelen gaan halen?

In de Millenniumdoelen Atlas vind je een helder overzicht van de stand van zaken per millenniumdoel en per land.

Waar kan ik de officiële lijst vinden van de millenniumdoelen?

Die vind je op The official United Nation site for the MDGs Indicators.
In dit overzicht staan de 8 millenniumdoelen (Millennium Development Goals), 21 subdoelen (‘targets’) en 58 indicatoren.

Wat is bij de millenniumdoelen het verschil tussen ‘goals’ en ‘targets’?

De 8 millenniumdoelen (goals) zijn abstracter geformuleerd dan de subdoelstellingen (targets) daaronder. Millenniumdoel 4 luidt bijvoorbeeld ‘Verminder kindersterfte’. De target onder deze doelstelling is concreter: ‘Verminder tussen 1990 en 2015 het kindersterftecijfer onder de vijf met tweederde’. Ieder millenniumdoel heeft zo één of meerdere subdoelstellingen.

Wat zijn de indicatoren?

Aan de targets zijn in totaal 58 indicatoren gekoppeld, waarmee de voortgang op de millenniumdoelen kan worden gemeten. Indicatoren voor millenniumdoel 4 zijn onder meer het sterftecijfer onder de 5 en het percentage éénjarigen dat is ingeënt tegen de mazelen.

Hoeveel mensen kennen de millenniumdoelen?

Volgens Europees opinie-onderzoek heeft 64 procent van de Nederlanders wel eens gehoord van de millenniumdoelen. Lees meer hierover in Bekendheid millenniumdoelen.

Hoe verhouden de millenniumdoelen zich tot de rechten van de mens?

Eind 2003 gaf Eveline Herfkens, VN-coördinator van de Millenniumdoelencampagne, een toespraak waarin deze relatie duidelijk naar voren kwam: “Werken aan millenniumdoelstellingen is werken aan mensenrechten“. Volgens Herfkens is de essentie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de verhoging van de kwaliteit van het menselijk bestaan en is de essentie van armoedebestrijding precies dezelfde. Wie armoede bestrijdt werkt aan mensenrechten en wie aan mensenrechten wil werken kan niet om armoede heen.

Wat doet de Nederlandse regering om de millenniumdoelen te halen?

Op de website van de rijksoverheid vind je hierover meer informatie.

Hoe worden de millenniumdoelen gemeten?

De voortgang op de millenniumdoelen wordt op wereldschaal gemeten. Dat betekent dus dat de doelen op wereldniveau gehaald kunnen worden, terwijl sommige landen nog hopeloos achterlopen. Zo zal het eerste doel – halvering van de armoede – zeer waarschijnlijk worden gehaald dankzij de enorme winst in China. Maar verschillende landen in sub-Sahara Afrika zullen dit doel bij lange na niet halen.

Wat kan ik zelf doen om de millenniumdoelen te halen?

Verschillende tips om een bijdrage te leveren aan de realisering van de millenniumdoelen vind je hier. Je kunt ook zelf een project starten. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een expositie, het ontwikkelen van lesmateriaal of het ondersteunen van een gezondheidsproject. Meer informatie over voorbeelden van projecten vind je op de site van NCDO en bezoek ook eens de website van EEN.

Wie zijn er verantwoordelijk voor het behalen van de doelen?

In principe zijn alle landen verantwoordelijk voor het (helpen) halen van de millenniumdoelen. Alleen hebben de landen daar in 2000 nauwelijks consequenties aan verbonden; ze kunnen dus niet ‘bestraft’ worden als zij de doelen niet halen. Het gaat in de praktijk vooral om goede voornemens bij de millenniumdoelen. Dat is gelijk ook de belangrijkste kritiek op de doelen: als niemand erop afgerekend kan worden, wat zijn de doelen dan nog waard? Gelukkig gebeurt er ook heel veel zonder harde afspraken, en kom je met serieuze voornemens ook een heel eind. Zo is de afgelopen jaren al heel veel bereikt (zie de Millenniumdoelenatlas) en liggen veel landen op schema voor 2015.

Wat gebeurt er wanneer een of meerdere doelen in 2015 niet gehaald zijn?

Mochten de millenniumdoelen niet gehaald worden (en dat is voor een aantal Afrikaanse landen zeer waarschijnlijk) zal er rond 2015 vermoedelijk een nieuw internationaal actieplan worden geformuleerd om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Dan zullen de staten weer bij elkaar komen om te praten over nieuwe afspraken.

Hoe kom ik aan logo’s van de millenniumdoelen?

Je kunt de logo’s op Flickr vinden.