Millenniumdoel 8

Home › Millenniumdoelen › Millenniumdoel 8 ›

Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling

Millenniumdoel 8

Eerlijker handelssysteem, meer hulp en minder schulden
Het achtste millenniumdoel gaat over de manier waarop de rijke landen ontwikkelingslanden kunnen helpen met het behalen van de andere millenniumdoelen. Bijvoorbeeld door meer ontwikkelingshulp te geven, schulden te verlichten en door het wegnemen van handelsbarrières. Hierdoor krijgen de arme landen meer mogelijkheden hun producten te exporteren naar de rijke landen.

 

Betaalbare medicijnen
Veel medicijnen zijn in ontwikkelingslanden te duur of onvoldoende voorradig. Daarom is afgesproken dat in samenwerking met de farmaceutische industrie er meer betaalbare medicijnen beschikbaar moeten worden gesteld.

Meer internetaansluitingen en mobiele telefoons
Moderne communicatiemiddelen als mobiele telefonie en internet zijn van groot belang voor de ontwikkeling in arme landen. Hiermee kunnen mensen eenvoudiger aansluiting vinden op de wereldeconomie. In samenwerking met het bedrijfsleven moet dan ook worden gewerkt aan een betere beschikbaarheid van deze middelen.
_____________________

Voortgang

(laatste update: juli 2011)

Handelsbarrières
Veel ontwikkelingslanden hebben vanaf midden jaren ’90 een betere toegang tot de westerse markten gekregen. In 1996 kwam ongeveer de helft van hun export belastingvrij de ontwikkelde landen binnen. Inmiddels ligt dat percentage op bijna 80%. Dit ondanks de vrees voor hernieuwd protectionisme tijdens het begin van de wereldwijde crisis in 2008.

Ontwikkelingshulp
De omvang van de officiële ontwikkelingshulp (in jargon: ODA) steeg van 54 miljard dollar in 2000 tot een recordhoogte van 128,7 miljard dollar in 2010. Maar terwijl de rijke landen herhaaldelijk hebben beloofd tenminste 0,7 procent van het bruto nationale product uit te geven aan ontwikkelingshulp, kwam het gemiddelde in 2010 niet verder dan 0,32 procent. Slechts vijf landen voldoen aan de door de VN vastgestelde norm van 0,7 procent. Dat zijn Denemarken, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden.

Schulden
Steeds minder ontwikkelingslanden zuchten nog onder hoge schuldenlasten. Dit komt door beter schuldmanagement, een toename van de handel en aanzienlijke schuldkwijtschelding voor vooral de armste landen.

Medicijnen
De toegang tot een aantal belangrijke medicijnen is de afgelopen jaren flink verbeterd. Steeds meer mensen ontvangen nu anti-retrovirale therapie ter behandeling van hiv/aids of krijgen een ACT-behandeling tegen malaria (zie ook millenniumdoel 6). Ook is de prijs van veel medicijnen gedaald. Toch zijn er wereldwijd nog steeds miljoenen mensen die het zonder deze medicatie moeten stellen.

ICT
Het aantal mobiele telefoons en internetaansluitingen is de laatste jaren ook in de ontwikkelingslanden flink gestegen. Desondanks is de kloof met de ontwikkelde landen ook op dit gebied nog groot. In 2010 lag het aantal internetgebruikers in de ontwikkelingslanden op 21 per 100 inwoners (in de minst ontwikkelde landen slechts 3 per 100). In de rijke landen waren dat er in 2010 72 op de 100 inwoners.

_____________________

Meer informatie

– Millennium Development Goals Report 2011 (Rapport VN juli 2011)
– The Global Partnership for Development at a Critical Juncture (VN-rapport over millenniumdoel 8)
– Dossier uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking (NCDO)

_____________________

Officiële omschrijving van millenniumdoel, subdoelen en indicatoren

Goal 8: Develop a global partnership for development

Target 8.A: Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system.

Includes a commitment to good governance, development and poverty reduction – both nationally and internationally

Target 8.B: Address the special needs of the least developed countries

Includes: tariff and quota free access for the least developed countries’ exports; enhanced programme of debt relief for heavily indebted poor countries (HIPC) and cancellation of official bilateral debt; and more generous ODA for countries committed to poverty reduction

Target 8.C: Address the special needs of landlocked developing countries and small island developing States (through the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-second special session of the General Assembly)

Target 8.D: Deal comprehensively with the debt problems of developing countries through national and international measures in order to make debt sustainable in the long term

Some of the indicators listed below are monitored separately for the least developed countries (LDCs), Africa, landlocked developing countries and small island developing States.

Official development assistance (ODA)
8.1 Net ODA, total and to the least developed countries, as percentage of OECD/DAC donors’ gross national income
8.2 Proportion of total bilateral, sector-allocable ODA of OECD/DAC donors to basic social services (basic education, primary health care, nutrition, safe water and sanitation)
8.3 Proportion of bilateral official development assistance of OECD/DAC donors that is untied
8.4 ODA received in landlocked developing countries as a proportion of their gross national incomes
8.5 ODA received in small island developing States as a proportion of their gross national incomes

Market access
8.6 Proportion of total developed country imports (by value and excluding arms) from developing countries and least developed countries, admitted free of duty
8.7 Average tariffs imposed by developed countries on agricultural products and textiles and clothing from developing countries
8.8 Agricultural support estimate for OECD countries as a percentage of their gross domestic product
8.9 Proportion of ODA provided to help build trade capacity

Debt sustainability
8.10 Total number of countries that have reached their HIPC decision points and number that have reached their HIPC completion points (cumulative)
8.11 Debt relief committed under HIPC and MDRI Initiatives
8.12 Debt service as a percentage of exports of goods and services

Target 8.E: In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs in developing countries

8.13 Proportion of population with access to affordable essential drugs on a sustainable basis

Target 8.F: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications

8.14 Telephone lines per 100 population
8.15 Cellular subscribers per 100 population
8.16 Internet users per 100 population