Millenniumdoel 6

Home › Millenniumdoelen › Millenniumdoel 6 ›

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes

Millenniumdoel 6

Verspreiding van aids stoppen
Sinds begin jaren ’90 heeft aids miljoenen slachtoffers gemaakt, vooral in Afrika. Afgesproken is dat in 2015 de verspreiding van hiv/aids tot staan moet zijn gebracht. Ook moet iedereen met hiv/aids hiervoor de juiste medicijnen kunnen krijgen.

Minder malaria en tbc
Behalve de verspreiding van hiv/aids moet ook malaria en andere grote ziekten zoals tbc een halt worden toegeroepen in 2015. Malaria wordt veroorzaakt door muggenbeten. De ziekte kan onder meer worden tegengegaan door kinderen onder met insecticide bewerkte netten (klamboes) te laten slapen.
________________________

Voortgang
(laatste update: december 2011)

Hiv/aids
Volgens de VN gaat het de goede kant op met de bestrijding van hiv/aids. Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen jaren fors gedaald.

In 1999 raakten nog circa 3,1 miljoen mensen besmet met het hiv-virus, in 2009 was dat aantal gedaald tot 2,6 miljoen. Dankzij verbeterde preventieprogramma’s, forse investeringen en een betere beschikbaarheid van aidsremmers lijkt de verdere opmars van aids op mondiaal niveau tot staan gebracht. Ongeveer 36 procent van alle patiënten heeft nu toegang tot deze zogeheten anti-retrovirale medicijnen. In 2004 was dat nog maar 6 procent. Maar het subdoel om al in 2010 iedereen toegang te bieden tot deze behandeling is daarmee niet gehaald.

Ook zijn er grote regionale verschillen: in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië nam het aantal nieuwe besmettingen sterk af, terwijl het in Oost-Azië, West-Europa, Centraal Europa en Noord-Amerika onveranderd bleef. In Oost-Europa en Centraal-Azië is er zelfs weer sprake van een lichte stijging.

Hoewel de strijd tegen aids duidelijk vruchten begint af te werpen stierven er in 2009 toch nog naar schatting 1,8 miljoen mensen aan aids. En omdat mensen met hiv langer leven dan voorheen, is het totale aantal geïnfecteerden gestegen van naar schatting 29,5 miljoen in 2001 tot 33,3 miljoen in 2009.

Malaria
In de bestrijding van malaria is de laatste jaren flinke winst geboekt. Dankzij toegenomen inspanningen en forse investeringen is het aantal sterfgevallen wereldwijd afgenomen, van 755.000 in 2000 tot 655.000 in 2010. De productie en distributie van duurzame met insecticide bewerkte klamboes is aanzienlijk opgevoerd en verbeterd. En steeds meer patiënten krijgen nu toegang tot de zogeheten Artemisinin-based Combination Therapy (ACT).

Het risico op malaria is nog steeds het hoogst in Sub-Sahara Afrika: hier komt zo’n 90 procent van alle malariagevallen voor. Desondanks heeft een flink aantal landen ook in deze regio de laatste jaren grote sprongen vooruit gemaakt, zoals Zambia, Rwanda, Namibië, Botswana, Zuid-Afrika, Swaziland en Eritrea. In deze landen is het aantal gevallen van malaria sinds 2000 meer dan gehalveerd. Dat de winst soms ook fragiel kan zijn blijkt uit berichten dat enkele landen die eerder een flinke reductie zagen in 2009 juist weer een lichte stijging van het aantal gevallen van malaria rapporteerden.

Tbc
In 2009 overleden wereldwijd naar schatting 1,7 miljoen mensen aan tbc, waarvan ongeveer 400.000 mensen eveneens besmet waren met hiv. De meeste gevallen van tbc zijn te vinden in India, China, Zuid-Afrika, Nigeria en Indonesië. In vrijwel alle regio’s is het aantal nieuwe gevallen van tbc de laatste jaren gedaald, van 142 gevallen per 100.000 mensen in 2004 tot 137 gevallen in 2009. Als deze daling zo doorgaat, lijkt het millenniumdoel in 2015 te worden gehaald.

________________________

Meer informatie

– World Malaria Report 2011 (rapport WHO december 2011)
– Factsheet Malaria (uit rapport WHO december 2011)
– Roll Back Malaria Partnership: A Decade of Partnership and Results (rapport september 2011)
– Millennium Development Goals Report 2011 (Rapport VN juli 2011)
– Report on the Global Aids Epidemic 2010 (Rapport UNAIDS)
– World Malaria Report 2010 (rapport WHO)
– World Malaria Day 2010: Africa Update (rapport Unicef)
– Global Tubercolosis Control 2010 (rapport WHO)
– Factsheet TB (WHO)

________________________

Officiële omschrijving van millenniumdoel, subdoelen (targets) en indicatoren

Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

Target 6.A: Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS

6.1 HIV prevalence among population aged 15-24 years
6.2 Condom use at last high-risk sex
6.3 Proportion of population aged 15-24 years with comprehensive correct knowledge of HIV/AIDS
6.4 Ratio of school attendance of orphans to school attendance of non-orphans aged 10-14 years

Target 6.B: Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who need it

6.5 Proportion of population with advanced HIV infection with access to antiretroviral drugs

Target 6.C: Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases

6.6 Incidence and death rates associated with malaria
6.7 Proportion of children under 5 sleeping under insecticide-treated bednets
6.8 Proportion of children under 5 with fever who are treated with appropriate anti-malarial drugs
6.9 Incidence, prevalence and death rates associated with tuberculosis
6.10 Proportion of tuberculosis cases detected and cured under directly observed treatment short course