Millenniumdoel 4 

Home › Millenniumdoelen › Millenniumdoel 4 ›

Minder kindersterfte

Millenniumdoel 4

Tweederde minder kindersterfte
Het percentage kinderen dat voor hun vijfde jaar overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In dat jaar stierven wereldwijd 12,4 miljoen kinderen.

De hoge kindersterfte heeft verschillende oorzaken. Veel kinderen overlijden aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals diarree, mazelen, longontsteking en malaria. Toegang tot medicijnen, vaccinaties, een goede hygiëne en een goede gezondheidszorg is noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden.
___________________________

Voortgang
(laatste update: september 2011)

Winst
In 2010 is de kindersterfte gedaald tot 7,6 miljoen kinderen. Beduidend minder dan de 12,4 miljoen kinderen in 1990 maar nog steeds onaanvaardbaar veel.

Het kindersterftecijfer daalde wereldwijd van 88 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen in 1990 naar 57 per 1000 in 2010. In alle regio’s, behalve Sub-Sahara Afrika, Zuid-Azië en Oceanië, is het sterftecijfer met minstens de helft gereduceerd. In Oost-Azië daalde het sterftecijfer van 48 naar 18, in Noord-Afrika van 82 naar 27 en in Latijns-Amerika van 54 naar 23. In Sub-Sahara Afrika daalde het sterftecijfer van 174 naar 121 en in Zuid-Azië van 117 naar 66.

Een flink aantal landen is er in geslaagd om de kindersterfte terug te dringen. Volgens de VN kan het millenniumdoel in 2015 nog steeds gehaald worden. Maar alleen als alles op alles wordt gezet om de belangrijkste veroorzakers van de kindersterfte zoals diarree, malaria en longinfecties aan te pakken.

___________________________

Meer informatie

– Levels and trends in child mortality (Rapport UNICEF, september 2011)
– Millennium Development Goals Report 2011 (Rapport VN, juli 2011)
– The State of the World’s Children 2011 (rapport UNICEF, februari 2011)
– Child mortality rate drops by a third since 1990 (Persbericht UNICEF, september 2010)
– De update kindersterfte van het Millennium Development Goals report 2010.
– Neonatal, postneonatal, childhood, and under-5 mortality for 187 countries, 1970—2010: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 4 (Onderzoek in The Lancet, mei 2010)

De Zweedse professor Hans Rosling laat in een fascinerend filmpje zien dat veel Afrikaanse landen de laatste jaren met een eindspurt zijn begonnen waardoor het vierde millenniumdoel in 2015 volgens hem wel gehaald zou kunnen worden.

___________________________

Officiële omschrijving van millenniumdoel, subdoelen (targets) en indicatoren

Goal 4: Reduce child mortality

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

4.1 Under-five mortality rate
4.2 Infant mortality rate
4.3 Proportion of 1 year-old children immunised against measles