Millenniumdoel 3

Home › Millenniumdoelen › Millenniumdoel 3 ›

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Millenniumdoel 3

Gelijkheid in het onderwijs
Het derde millenniumdoel gaat over de rechten van vrouwen. Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dit echter niet voldoende om achterstelling van vrouwen tegen te gaan.

 

Zo gaan er in veel arme landen minder meisjes naar school dan jongens. Meisjes worden vaak niet naar school gestuurd omdat de ouders dit niet nuttig vinden. Ze gaan er vanuit dat het niet nodig is omdat ze later toch zullen trouwen en kinderen krijgen. Een andere reden om meisjes thuis te houden is omdat ze mee moeten helpen in het huishouden. De doelstelling onder het derde millenniumdoel is daarom dat in 2015 er net zoveel meisjes als jongens naar school zouden moeten gaan, op zowel basis-, middelbaar als hoger onderwijs.

____________________________

Voortgang
(laatste update: juli 2011)

Meer meisjes naar school
Het percentage meisjes dat naar de basisschool gaat ten opzichte van het percentage jongens is in ontwikkelingslanden toegenomen van 91 procent in 1999 tot 96 procent in 2009. Vooral in Zuid-Azië is veel vooruitgang geboekt (van 83 naar 95). De doelstelling van 100 procent (de VN houdt een marge aan van 97-103 procent) lijkt in veel regio’s gehaald te gaan worden. De cijfers voor het percentage meisjes in het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs liggen op respectievelijk 96 (was 88 in 1999) en 97 (was 82).

Meer vrouwen in parlement
Wereldwijd is de politieke vertegenwoordiging van vrouwen tussen 2000 en 2011 toegenomen. Toch spelen mannen nog steeds een dominante rol. Het aandeel vrouwen in het parlement in ontwikkelingslanden steeg van 12 procent in 2000 tot 18 procent in 2011. Latijns-Amerika (23 procent) en Sub-Sahara Afrika (20) scoren hier het hoogst, Noord-Afrika (12), West-Azië (9) en Oceanië (2) het laagst. In de ontwikkelde landen steeg het percentage van 16 naar 23.

Arbeidsmarkt
Traditioneel werken veel vrouwen in ontwikkelingslanden in de landbouwsector en zijn zij juist ondervertegenwoordigd in andere sectoren. Het maakt de positie van vrouwen kwetsbaar. Veel van het werk in de landbouwsector is onbetaald en de vrouwen missen de grotere zekerheid en sociale bescherming van loonarbeid.

Tussen 1990 en 2009 steeg het aandeel vrouwen dat buiten de landbouwsector werkt in alle ontwikkelingsregio’s. De grootste winst is geboekt in Latijns-Amerika en Sub-Sahara Afrika, de minste in Noord-Afrika. In Zuid-Azië is het percentage vrouwen buiten de landbouwsector nu 19 procent, in Noord-Afrika 20 procent, in Sub-Sahara Afrika 33 procent en in Latijns-Amerika 43 procent. Ter vergelijking: in de ontwikkelde landen ligt dit percentage op 48 procent.

____________________________

Meer informatie

– Millennium Development Goals Report 2011 (Rapport VN)

____________________________

Officiële omschrijving van millenniumdoel, subdoelen en indicatoren

Goal 3: Promote gender equality and empower women

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

3.1 Ratios of girls to boys in primary, secondary and tertiary education
3.2 Share of women in wage employment in the non-agricultural sector
3.3 Proportion of seats held by women in national parliament