Millenniumdoel 2 

Alle kinderen naar school

Millenniumdoel 2

Iedereen minimaal basisonderwijs
In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.

Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat in 2015 alle kinderen overal ter wereld basisonderwijs kunnen volgen en afronden.

___________________________

Voortgang
(laatste update: juli 2011)

Winst
Op dit millenniumdoel is behoorlijke vooruitgang geboekt. In 1999 ging in de arme landen 82 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd naar school, tien jaar later was dat gestegen tot 89 procent. Deze stijging zien we vrijwel overal. Vooral Sub-Sahara Afrika, dat op veel andere millenniumdoelen slecht scoort, heeft grote stappen vooruit gezet. In deze regio is het percentage kinderen dat naar de basisschool gaat gestegen van 58 procent in 1999 naar 76 procent in 2009. In Zuid-Azië steeg dit percentage van 79 naar 91 procent en in Oost-Azië van 95 naar 96 procent. Alleen in de Caucasus en Centraal-Azië daalde het percentage in deze periode van 94 naar 93 procent.

Álle kinderen naar school is feitelijk onhaalbaar. Zo gaan ook in de rijke westerse landen niet alle kinderen naar school, om uiteenlopende redenen. Soms kiezen ouders ervoor om hun kinderen zelf op te voeden. Ook kunnen sommige gehandicapte kinderen niet naar school. Het percentage kinderen dat naar school gaat ligt in de ontwikkelde landen op 96 procent. Het is daarom realistischer om als streefcijfer ook voor de ontwikkelingslanden 96 procent en hoger aan te houden.

Hoewel het natuurlijk positief is dat steeds meer kinderen naar school gaan, moet er nog veel worden gedaan aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zo zijn er in veel landen onvoldoende docenten waardoor klassen uitpuilen of is er te weinig schoolmeubilair. Ook verlaten veel leerlingen zonder diploma de school, waardoor ze later minder kans hebben uit de armoede te komen. Slechts 87 op de 100 leerlingen in ontwikkelingslanden maken daadwerkelijk de basisschool af.

___________________________

Meer informatie

– Millennium Development Goals Report 2011 (Rapport VN)
– Educating girls advances development for all (Dossier millenniumdoel 2 Unicef)

___________________________

Officiële omschrijving van millenniumdoel, subdoelen en indicatoren

Goal 2: Achieve universal primary education

Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling

2.1 Net enrolment ratio in primary education
2.2 Proportion of pupils starting grade 1 who reach last grade of primary
2.3 Literacy rate of 15-24 year-olds, women and men