Millenniumdoelen

LINKS

Internationale websites

 

PerJaarBeter

Op 8 concreet aangegeven terreinen en met heldere meetpunten moet de wereld er in 2015 een stuk beter voor staan dan in het vergelijkings-
jaar 1990. Met behulp van ‘Per Jaar Beter’ controleren leerlingen of dat ook zo is.
Website

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Op de website van het ministerie vind je meer informatie over hoe Nederland zich inzet om de millenniumdoelen te realiseren en de resultaten van die inspanningen.
Website

Extra informatie

over dit onderwerp

PRAAT MEE

VN rapport 2009

Nieuw onderzoek van de VN over de huidige stand van zaken rond het bereiken van de millenniumdoelen.
Lees PDF (engels)

Plannen kabinet

Lees de ‘Kabinets-
agenda 2015’ over realisatie van de doelen.
Download

DOE MEE

VMBO-sectorwerkstuk

Zit je op het VMBO en wil je een sectorwerkstuk maken over een van de millenniumdoelen.
Lees meer

Nabuur

In het wereldwijde burennetwerk kun je jouw contacten, kennis, vaardigheden en creativiteit inzetten om aan een concrete vraag vanuit een ontwikkelingsland te voldoen.
Website

> MEER