Millennium Atlas

Millenniumdoelen Atlas

Twee versies van de Atlas
Welke landen liggen op schema liggen om de millenniumdoelen in 2015 te halen? En in welke landen moet nog heel veel gebeuren?

In de Millenniumdoelen Atlas vind je de meest recente cijfers over de voortgang per millenniumdoel per land. Voor gebruik in het onderwijs is een speciale versie van de Atlas ontwikkeld, met bijbehorend lesmateriaal.

Kies hieronder voor de Millenniumdoelen Atlas of de Millenniumdoelen Atlas voor het Onderwijs.