Hoe staat het met de millenniumdoelen

Home ›

Hoe staat het met de millenniumdoelen?

Vooruitgang
De laatste jaren is flinke winst geboekt op millenniumdoel 1 (halvering van de armoede). Volgens de laatste prognoses zal het aantal mensen dat van minder dan 1,25 dollar per dag moet rondkomen in 2015 ongeveer 883 miljoen bedragen. Vergeleken met de 1,8 miljard mensen die in 1990 in armoede leefden betekent dit dat het doel ruimschoots zou worden gehaald. Ook is er aanzienlijke vooruitgang op de millenniumdoelen 2 (alle kinderen naar school), 3 (gelijke kansen in het onderwijs) en 7 (toegang tot veilig drinkwater).

Van de ontwikkelingslanden die nu nog niet op schema liggen om de doelen in 2015 te halen, zit de helft daarvan er wel heel dicht tegen aan. Forse achterstand is er vooral op doelen 4 (kindersterfte), 5 (moedersterfte) en 7 (toegang tot sanitaire voorzieningen, biodiversiteit en CO2-uitstoot). Ook is de halvering van het percentage mensen met honger (1) nog lang niet in zicht. Om deze doelen te halen is er nog een enorme inspanning nodig van arme čn rijke landen. Op deze website kun je per doel zien wat de stand van zaken is.

Vertekend beeld
De voortgang op de millenniumdoelen wordt op mondiaal niveau gemeten. Zo gaat het bijvoorbeeld bij millenniumdoel 1 om de wereldwijde halvering van de armoede en honger. In het jaarlijkse voortgangsrapport van de VN (pdf) wordt daarnaast in beeld gebracht hoe de verschillende regio’s scoren op de millenniumdoelen. Toch geeft zo’n mondiaal of regionaal perspectief een vertekend beeld van de voortgang op de millenniumdoelen. Zo zal het eerste millenniumdoel (halvering van de armoede) op mondiaal niveau gehaald worden dankzij de enorme winst in China, terwijl een aantal andere – vooral Afrikaanse – landen nog mijlenver verwijderd zijn van het doel.

Een regionaal perspectief geeft eveneens een vertekend beeld van de voortgang omdat er binnen de regio’s grote verschillen kunnen zijn. Zo zijn er in Sub-Sahara Afrika (de regio die steevast het slechtst scoort op de millenniumdoelen) verschillende landen die juist grote sprongen vooruit hebben gemaakt. Waar bijvoorbeeld Tsjaad op kindersterfte (millenniumdoel 4) slecht scoort, ligt Ethiopië juist op schema. En waar Burundi nog ver verwijderd is van het halen van millenniumdoel 1, heeft Oeganda op dit doel flinke winst geboekt.

In NCDO’s Millenniumdoelen Atlas wordt daarom de voortgang per land getoond. Door het gebruik van voortgangsgrafieken met cijfers van 1990 tot heden kun je precies zien hoe ver de verschillende landen zijn in het behalen van de millenniumdoelen. Ga hiervoor naar de Millenniumdoelen Atlas.

Meer informatie
In september 2010 werd er door de Verenigde Naties een grote bijeenkomst gehouden over de millenniumdoelen. Hier boog men zich vooral over de vraag hoe de achterstand op de millenniumdoelen kan worden ingelopen. Zie voor meer informatie de Terugblik VN-Millenniumdoelentop.

En wil je weten hoe de millenniumdoelen tot stand zijn gekomen? Lees dan ons uitgebreide artikel over de geschiedenis van de millenniumdoelen.

Meer over de voortgang van individuele landen op de millenniumdoelen is te vinden in het rapport van IMF en Wereldbank ‘Global monitoring report 2011: Improving the odds of achieving the MDGs’.