Disclaimer

Deze website is een uitgave van NCDO. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij NCDO.

NCDO besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan. NCDO aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Deze website bevat links naar andere sites. NCDO is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.