De Millenniumdoelen Atlas

[no flash]

Acht internationale afspraken

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen.

De Millenniumdoelen Atlas geeft informatie over de doelen en laat zien hoe de landen ervoor staan. Bekijk de bijzondere, veranderende wereldkaarten.